Jianghai Capacitor Co., Ltd

Contact Us

The business department:

Tel:+86-0513-86726012; +86-0513-86726080

Fax: +86-0513-86723859

E-mail:jh@jianghai.com

The engineering department:

Tel:+86-0513-86726014; +86-0513-86726004

The switchboard:

Tel:+86-0513-86571350 ; +86-0513-86572333; +86-0513-86726088

Fax:+86-0513-86571812 

 

Zip code: 226361

Address: No.79 Tongyang South Road, Pingchao Town, Nantong City, Jiangsu Province P.R.